جلوگیری از ثبت نام دو دانشجوی بهایی در اصفهان

جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی: از ثبت نام دو دانشجوی محروم از تحصیل بهایی در دانشگاه خانه صنعت و معدن اصفهان جلوگیری شد.

آقایان فربد اشراقی و مختار شاکریان دو دانشجوی محروم از تحصیل بهایی پس از انجام مقدمات ثبت نام خود، از طرف مسئولین در دانشگاه خانه صنعت و معدن اصفهان، با مشکل ثبت نام موجه شدند. مسئولین دانشگاه در پاسخ به پیگری های آنان گفته اند: « از بالا دستور آمده که شما را ثبت نام نکنیم !» امّا مسئولین دانشگاه پاسخی به سوال «کدام ارگان یا نهادی از بالا چنین دستوری داده است؟» نداده اند. این در حالیست که در ابتدا، آنان عنوان کرده بودند، «تنها ملاک ثبت نام، ارزشیابی علمی است.»

لازم به ذکر است، فربد اشراقی پیشتر در سال 1383،به علت اعتقاد به دیانت بهایی،از دانشگاه فنی مهاجر اصفهان اخراج شده بود و مختار شاکریان نیز در همان سال با عدم ارائه کارنامه کنکور مواجه شد.

دانشگاه خانه صنعت ومعدن دانشگاهی کاملا خصوصی است و در آن تمام هزینه های تحصیل بر عهده ی دانشجو است. حال این سوال مطرح است که چرا نهاد های سیاسی کشور، در امور داخلی دانشگاهی که حتّی با بودجه آنها اداره نمی شود دخالت و از ثبت نام بهاییان در آن جلوگیری می کنند؟

/ 0 نظر / 21 بازدید