نامه سرگشاده شماری از ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ سایت ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ

به تازگی وبسایت بالاترین که به ادعای پدیدآورندگانش محیطی جهت اطلاع رسانی، پوشش آزاد خبری و حمایت از محتوای فکری تولید شده در فضای وب فارسی است، به صحنه ی حذف گسترده کاربران و تنشهایی مخرب تبدیل شده است که عمدتا ناشی از سوء تدبیرها و ضعف مدیریتهای گردانندگان این وبسایت بوده است. به رغم سهم اصلی مدیریت بالاترین در پیدایش و شدت گرفتن بحران پیش آمده، تلاش شد تا این بی تدبیری ها با حذف کاربران و انسداد فضای گفتگو پوشانده شوند و در ادامه، تصویر وارونه ای از وقایع پیشآمده ترسیم گردد. در این میان کاربران حذف شده بی آنکه مجال دفاع از خود در فضای بالاترین را داشته باشند، از طرف گردانندگان بالاترین با عناوینی ناثواب و غیرمنصفانه و خصوصیاتی خلاف واقع توصیف شدند. این در حالی است که اغلب این برخوردهای حذفی حتی بر خلاف مرامنامه وبسایت بالاترین بوده و هیچگونه انطباقی با قوانین فعالیت در این وبسایت نداشته اند. در امتداد این روند، مسدود شدن نزدیک به دویست حساب کاربری در کمتر از یک نیم روز گمانه زنیهای مختلفی را در میان کاربران و خوانندگان این وبسایت برانگیخت اما در اساس، سیر وقایع مورد نظر به ترتیب دیگری بوده است:
چالشهای بوجود آمده و اعتراضات اخیر کاربران و مخاطبان بالاترین از آنجا آغاز گردید که پیش از این، مدیریت بالاترین به منظور جلب نظر بخشی از مخاطبین مذهبی اش طی اقدامی شتابزده، بیسابقه، غیرمتعارف و طرفدارانه، با دخالت در خرده مباحث عقیدتی شکل گرفته، اقدام به حذف برخی مطالب و مسدود کردن حساب شمار قابل توجهی از کاربران نمود. این نکته را بایستی یادآوری کرد که حتی بخشی از کاربران معترض نسبت این اقدام، نه تنها خود طرفدار اینگونه لینکهای بحث انگیز نبوده اند، بلکه در مواردی خود نیز در مقام منتقد آن نوشته ها ظاهر می شدند، اما دخالت و عدم بیطرفی تیم هدایت کننده بالاترین را غیرسازنده دانسته و نسبت به عواقب مخرب آن هشدار دادند. به بیانی دیگر، واکنشهای یادشده ناشی از نگرانی کاربران وبسایت بالاترین نسبت به دخالت و اعمال نظر شخصی مدیریت در محتوای ایجاد شده توسط دیگر کاربران و محدود کردن مرزهای آزادی بیان از جانب گردانندگان بالاترین بود. با این وجود متاسفانه مدیریت بالاترین تلاش نمود تا ماهیت این اعتراضات را صرفا به دفاع این کاربران از وهن دین و دین داران تقلیل دهد. به هر حال پس از واکنش کاربران نسبت به محدویتهای بوجود آمده برای آزادی بیان در فضای بالاترین و همچنین در پی صدور بیانیه ای که به امضای چند صد کاربر فعال بالاترین رسید، مدیریت بالاترین موقتا از اجرای برنامه ی خود عقب نشینی نمود. اجرای دو طرح نظرسنجی از کاربران و بازدیدکنندگان سایت (که نتایج حاصل از آن رفتار مدیران بالاترین را چندان تائید نمی نمود)، تعدیل در مواضع مدیریت، انجام چندین مصاحبه با سایتهای خبری و حضور در برنامه پارازیت صدای آمریکا توسط آقای مهدی یحیی نژاد، اقداماتی بود که از جانب مدیران بالاترین صورت پذیرفتند. مجموعه ی این امور که در آن زمان چشم انداز مثبتی از اصلاح رفتار و نگرش مدیریتی در بالاترین را به نمایش گذاشت، سبب شد که اغلب کاربران به منظور نشان دادن حسن نیت، فعالیت عادی خود در بالاترین را از سر گرفته و ادامه ی این روند اصلاحی را خواستار شوند، هرچند که اندکی بعد نحوه ی اداره ی وبسایت بالاترین دوباره دستخوش تغییرات غیر سازنده گردید و مدیریت بالاترین بار دیگر رویه ی یکسویه و همراه با سوظن خود را از سر گرفت.
سرانجام در روز یکشنبه ٢٨ آذرماه سال جاری، شماری نزدیک به ٢٠٠ کاربر که عمدتا از میان فعالترین های بالاترین بودند به همراه تعداد زیادی از لینکهای ارسالی آنها بصورت ناباورانه ای حذف گردیدند. روند حذف گسترده ی کاربران به نوعی خبر از یک پاکسازی عقیدتی گسترده در بالاترین می داد، آنچنان که مدیریت بالاترین نیز در قالب نظراتشان ذیل برخی لینکها بدان معترف گشتند. غالب حذفها در ساعات اولیه بامداد همان روز انجام پذیرفتند و آمار حذفشدگان نشان از آن داشت که لیستی از پیش تعیین شده در دستور کار قرار گرفته بود، آنچنان که برخی ا ز کاربران تصفیه شده، نه تنها در حوادث آنروزها دخیل نبودند، بلکه بنا به دلایل شخصی، هفته ها بود که در وبسایت بالاترین کوچکترین فعالیتی نیز نداشتند. برخلاف روال گذشته، جزییات حذف کاربران و دلایل مربوطه از سوی مدیریت بالاترین تا به امروز اعلام نگردیده است و صرفا به درج عنوان کلی "نقض قوانین بالاترین" در صفحه ی شخصیشان اکتفا شده است. در آن حین، ظریفترین اعتراض کاربران به روند درپیش گرفته شده نیز تحمل نمیشد و به حذف این کاربران منجر میگردید. جمعی از کاربران حذف شده به دنبال راهکارهای بنیادین و جایگزین ازجمله ایجاد فضاهای مشابه بالاترین، نظیر "بخش فارسی دیگ" بودند. حتی بنا بر پاره ای شهود، فعالیتهای انتقادی این قشر از کاربران و تلاششان برای ایجاد و شکلگیری شبکه های اجتماعی جایگزین در محیطهای دیگر همانند فرندفید و فیسبوک، از جانب تیم بالاترین رصد گردیده و مبنای حذف آنها قرار گرفت.
حذف شمار بیشتری از کاربران در طی روزهای بعد همچنان ادامه یافت و در تمام این مدت هیچ توضیحی از سوی مدیریت بالاترین برای اینگونه رفتارهای بی سابقه و واکنشهای نامتعارف ارائه نگردید. اینهمه در حالی رخ میداد که برخوردهای صورت گرفته در تضاد آشکار با مرامنامه وبسایت بالاترین مبنی بر پایه ریزی این وبسایت بر مبنای وب ٢ و محیط کاربر محور بود. این رخدادها از آن جهت برای بسیاری باورنکردنی و عجیب بود که نفس انجام شان در تباین کامل با مواضع قبلی مدیریت بالاترین، از جمله مصاحبه اخیر آقای مهدی یحیی نژاد با صدای آمریکا، در صحه گذاشتن بر وجود آزادی بیان در وبسایت بالاترین بود. بسیاری از خود می پرسیدند چگونه می شود که ادعای تحقق آزادی بیان در بالاترین چنین زود رنگ می بازد و کاربرانی که سال ها در گردش اطلاعات و ارائه تحلیل های گونه گون کوشیده اند، اینک با اتهامات مختلفی روبرو می شوند. اتهاماتی که حتی از امکان پاسخگویی به آنها نیز محروم گشته اند.
به رغم همه این موارد، بالاترین به جای اقناع معترضین، با برجسته نمودن رفتار و گفتار بعضاً نامتوازن تعداد انگشت شماری از کاربران، سعی در تخطئه کلیت و ماهیت اعتراضها و غیر منطقی جلوه دادن معترضین داشت. از طرف دیگر با در نظر گرفتن این موضوع که لیست حذف شدگان در اختیار بالاترین بوده است، بر حسب روال معمول انتظار میرفت نسبت به یکایک حذفها توضیح کافی ارائه گردد، اما متاسفانه توضیحات بالاترین همانند کیفرخواستی دسته جمعی بود که در آن اکثریت کاربران مورد تهمت های ناروا قرار میگرفتند. این شیوه به دور از اخلاق حرفه ای، بر حس بی اعتمادی گسترده کاربران بالاترین نسبت به مدیریت بیشتر دامن زد. مجموعه وقایع یادشده که بستر اصلی آنها عدم بیطرفی مدیریت بالاترین، ارائه تعاریف و مشی غیرمتجانس با مرامنامه بالاترین، عدم خویشتنداری ضابطین وبسایت و در نهایت برخوردهای آمرانه و سلیقه ای گردانندگان وبسایت بالاترین، کار را بدانجا رسانید که گروهی از کاربران اخراج و حذف شدند، تعدادی عزم کوچ کرده یا به قهر بالاترین را ترک گفتند و ماندگان نیز یا بی رغبت شده و یا از هراس حذف تن به سکوت و کرنش دادند. دامنه این حوادث تا بدانجا پیچیده شد که حتی شخص آقای مهدی یحیی نژاد در قالب نظری در وبسایت فرندفید، به وجود بحران در وبسایت بالاترین معترف گردیدند. اما اعتراف به وقوع بحران به تنهایی چاره ساز نیست. چه آنکه برای حل بحران، باید وجود و حضور سوی دیگر این اتفاقات را نیز باید به رسمیت شناخت. آنها که در سوی دیگر این وقایع ایستاده اند، گرچه به نظر تنها شناسه هایی مجازی می آیند، اما این تنها جبر زمانه است، چه آنکه در پس این شناسه ها نیز انسانهایی هستند که چه بسا بسیاری شان از فرهیختگان جامعه ایران باشند. مواجهه با یک جامعه ی متکثر و پویای انسانی، متفاوت از برخورد با عناصر ایستا یا فرمول های ریاضیاتی است.
ما امضا کنندگان این نامه؛ متشکل از وبلاگ نویسان و همچنین کاربران فعلی و پیشین وبسایت بالاترین، با حفظ تنوع و تفاوت های سیاسی و فکری میان خود، از آن جهت که این وبسایت با کمک یکایک کاربرانش به نقطه ای از شکوه و اعتبار دست یافته بود و اینک در اثر اعمال سیاست های نادرست و شتاب زده در سراشیب مخاطره قرار گرفته است، عمیقا متاسف و متاثر هستیم. با اینحال در نگاهی کلان، جبران خسارتهای ایجاد شده را ناممکن نمی دانیم، اما تصور میکنیم گذشت زمان و بی توجهی نسبت به حل معضلات پدیدآمده یا سخن گفتن در تریبون های یکسویه علیه آن کاربران، عمق خسارتهای به وجود آمده را به مراتب بیشتر خواهد ساخت و اثرات زیانباری را برای وبسایت بالاترین و اعتبار این شبکه اجتماعی مجازی پدید خواهد آورد و در نقطه ی مقابل به منزله ی از دست رفتن فرصتی برای کاربران وب ٢ فارسی خواهد بود. در پایان، عذرخواهی از این برخوردهای حذفی، بازکردن حسابهای مسدود شده کاربران، بازگرداندن لینکهایی که دستخوش حذف و سانسور گردیده اند، ایجاد فضایی امن و بدور از دغدغه حذف و سانسور برای کاربران و همچنین تضمین آزادی بیان را کلید برونرفت از بحران به وجود آمده میدانیم.

با احترام،
امضا کنندگان:
آدرس وبلاگ آدرس صفحه کاربری در بالاترین نام کاربری بالاترین
http://balamusics.wordpress.com
http://balatarin.com/users/aalijenaab
aalijenaab 1
http://akarim8808.blogspot.com/
http://balatarin.com/users/akarim
akarim 2
http://artahermes.wordpress.com/
http://balatarin.com/users/artahermes
artahermes 3
http://balva.wordpress.com/
http://balatarin.com/users/balva
balva 4
http://Bhrngi.blogspot.com
http://balatarin.com/users/behrangi
Behrangi 5
http://behzad-fathi.blogspot.com/
http://balatarin.com/users/behzad333
behzad333 6
http://brabt.blogspot.com
http://balatarin.com/users/brabt brabt 7
http://gomrah.wordpress.com/
http://balatarin.com/users/bruno
bruno 8
http://taqiehh.wordpress.com/
http://balatarin.com/users/cesc
Cesc 9
http://yekazadmard.wordpress.com/
http://balatarin.com/users/ezel
Ezel 10
http://onvaredonya.blogspot.com/2009/09/blog-post.html
http://balatarin.com/users/ferdows
ferdows 11
http://gomnamian.blogspot.com
http://balatarin.com/users/gomnamian
gomnamian 12
http://greennpath.wordpress.com/
http://balatarin.com/users/green_path
green_path 13
http://www.andishehnovin.blogspot.com/
http://balatarin.com/users/humanwatch
humanwatch 14
http://Kajputin.wordpress.com
http://balatarin.com/users/kajputin
Kajputin 15
http://marllboro.wordpress.com
http://balatarin.com/users/khaki
khaki 16
http://arashbahmani61.blogspot.com/
http://balatarin.com/users/lenny
lenny 17
http://omidfardadk.wordpress.com/
http://balatarin.com/users/omid_farda
omid_farda 18
http://passionofanna.wordpress.com/ http://balatarin.com/users/polarbear
polarbear 19
http://rahafree.blogspot.com/
http://balatarin.com/users/rahafree
rahafree 20
www.tahlilesabz.blogspot.com
http://balatarin.com/users/roger_s
roger_s 21
http://masih22.wordpress.com
http://balatarin.com/users/sansor
sansor 22
http://serppico.blogfa.com/
http://balatarin.com/users/serpico
serpico 23
http://gameron.wordpress.com/
http://balatarin.com/users/shaygan shaygan 24
http://sikhunak.wordpress.com/
http://balatarin.com/users/Sikhunak
Sikhunak 25
http://mina10.wordpress.com/
http://balatarin.com/users/simakia
Simakia 26
http://tara-niazi.blogspot.com
http://balatarin.com/users/taraniazi
taraniazi 27
http://tavazon.blogspot.com http://tavazon.blogspot.com/
tavazon 28
http://balatarin.com/users/30na60
30na60 29
http://balatarin.com/users/alfredt
alfredt 30
http://balatarin.com/users/amir80
amir80 31
http://balatarin.com/users/amiroo
amiroo 32
http://balatarin.com/users/anxious anxious 33
http://balatarin.com/users/arashiros
arashiros 34
http://balatarin.com/users/arashxan
arashxan 35
http://balatarin.com/users/benq
benq 36
http://balatarin.com/users/caesar
caesar 37
http://balatarin.com/users/daniel7
daniel7 38
http://balatarin.com/users/dardmand
dardmand 39
http://balatarin.com/users/donjuan
donjuan 40
http://balatarin.com/users/douran
douran 41
http://balatarin.com/users/elecgirl
elecgir

/ 0 نظر / 29 بازدید