شهروند بیکار حالا یک حکم برکنار هم دارد!

برکنار شدید

روزنامه مردمسالاری: یکی از شهروندان که چند سالی است بیکار است، چند روز پیش در خانه نشسته بود که زنگ در خانه اش را می زنند. شهروند محترم در را باز می کند و متوجه می شود که یک نفر، یک پیغام مهم برای او دارد:
- سلا م برادر!
- سلا م علیکم، بفرمائید؟
- با تقدیر و تشکر از زحمات شما در این چند ساله، به اطلا عتان می رسانم که شما برکنار شده اید. این هم حکم برکناری شما.
شهروند محترم، نامه حکم بر کناری را با دهانی که از تعجب بازمانده از پیام رسان محترم می گیرد و می پرسد: برکناری چی؟ من که کاری ندارم که برکنار شوم.
- نفرمائید برادر! آب به آسیاب دشمن نریزید. بالا خره دنیا همین طوری است دیگر. هر آمدنی یک رفتنی دارد.
- حرف شما متین است اما من بیکار هستم.
- نخیر! اولا که قرار است امسال جشن بیکاری برگزار شود و در یک طرح ضربتی نسل بیکاری کنده شود. ثانیا شما نباید راه آن «بنده خدا» را پیش بگیرید تا بیکار نمانید. ثالثا ما که از شما تقدیر و تشکر کردیم، دیگر این حرفها چیه؟!
- آقاجان مثل اینکه متوجه نمی شوید. این حکم برکناری مال یک نفر دیگر است.
- اتفاقا مال آن یک نفر دیگر را هم داده ایم. این حکم برکناری شماست. لطفا مقاومت نکنید! واقعا عجب اوضاعی شده ها. یک نفر حکم ریاستش را قبول نمی کند، یک نفر حکم برکناری اش را قبول نمی کند، یک نفر می گوید چرا من نبودم مرا برکنار کردید، یک نفر در بیمارستان بستری می شود و حال نیامده استعفا می دهد...
- ببخشید آقا من اصلا سیاسی نیستم. من بیکار بیکارم! حکم برکناری یعنی چی؟
- یعنی شما اصلا شایستگی ندارید. یعنی به درد همراهی نمی خورید. یعنی خداحافظ! آن تقدیر و تشکر هم الکی بود شما اصلا شایسته نبودید از اول هم نباید شما می آمدید! تا حالا هم خیلی تحملتان کرده ایم و حالا معلوم شد از نجابت ما دارید سو»استفاده می کنید!
- آقای محترم! آقای عزیز! من چند سال است که بیکارم. متوجه می شوید؟ آخر چه حکم برکناری ای؟ چه کشکی؟ چه دوغی؟!
- توهین می کنید؟! توهین می کنید؟! اصلا تقصیر ماست که حکم برکناری تان را دستتان می دهیم. باید از زبان رفتگر محله تان بشنوید برکنار شده اید تا دیگر اینطور رودرروی ملت نایستید!
- باشه من برکنار شدم، حالا رفع زحمت می کنید؟
- نه آقا، شما فردا، باید تشریف بیاورید مراسم تودیع خودتان و از ملت تشکر کنید!
- عجب گرفتاری شدیم. آقا من بیکار هستم ولی نه دیگر این قدر بیکار! من بیایم مراسم تودیع چی؟ من اصلا از چی برکنار شدم؟!
- حیف! حیف از متانت و وقار ما! حیف از آن یارانه نقدی که به حساب شما واریز می شود، حیف از آن 4 هزار تومان پول نان که شما می خورید. حیف...
***
شهروند بیکار حالا یک حکم برکنار هم دارد!

/ 0 نظر / 17 بازدید