افزایش فشارها علیه زندانیان سیاسی در زندان قم

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" زندانی سیاسی جلال نبوی در میان زندانیان عادی و خطرناک زندان قم قرار دارد که به تحریک بازجویان وزارت اطلاعات او را مورد اذیت و آزار قرار می دهند و تهدید به قتل می کنند.
این زندانی سیاسی 29 ساله در جریان اعتراضات سال گذشته دستگیر و ابتدا به بند 240 و سپس به بند 350 زندان اوین انتقال داده شد و بیش از 6 ماه در آنجا در بازداشت بسر برد. او در دادگاه انقلاب قم محل سکونتش مورد محاکمه قرار گرفت و به 4 سل زندان محکوم شد.
زندانی سیاسی سید جلال نبوی پس از محکومیت به زندان مرکزی قم منتقل شد و در میان زندانیان عادی و خطرناک قرار داده شد. بازجویان وزارت اطلاعات زندانیان عادی و خطرناک را علیه این زندانی سیاسی تحریک می کنند تا او را مورد اذیت وآزار قرار دهند و همچنین وی را تهدید به قتل کرده اند.
از طرفی دیگر مادر زندانی سیاسی سید جلال نبوی در جریان اعتراضات سال گذشته دستگیر و از آن زمان تاکنون در زندان مرکزی قم در بازداشت بسر می برد. او در شرایط سخت ،طاقت فرسا و غیر انسانی نگهداری می شود.
باز جویان وزارت اطلاعات پدر این زندانی سیاسی را تحت فشارها و تهدیدات خود قرار داده اند تا در رابطه با وضعیت و شرایط همسر و فرزندش را با سازمانهای حقوق بشری و رسانه ها اظهار نظری نکند در غیر این صورت او را هم بازداشت خواهند کرد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،دستگیری ،صدور احکام سنگین و تحت فشار قرار دادن اعضای زندانی این خانواده را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت در رژیم ولی فقیه علی خامنه ای در ایران است.

17 دی 1389 برابر با 07 ژانویه 2011
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
گزارشگران ویژه دستگیری خودسرانه و شکنجه سازمان ملل متحد 

/ 0 نظر / 16 بازدید