بستری فعال دانشجویی امیرکبیر در بیمارستان روانی

فواد سجودی فریمانی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر پس از آزادی از زندان به بیمارستان روانی مهرگان منتقل شده است.

به گزارش دانشجو نیوز، فواد سجودی پس از بازداشت در تاریخ ۲۳ شهریور و انتقال به بند ۲-الف سپاه، تحت فشار های سنگین برای قبول اتهام های واهی قرار گرفت. این دانشجو پس از تحمل ۴۵ روز انفرادی و همچنین شکنجه های جسمی و روانی، در نیمه دوم آذر ماه با قرار وثیقه سنگین ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد و به علت فشار های وارده در بازجویی ها به بیمارستان روانی مهرگان منتقل گشته است.

فواد سجودی فریمانی دانشجو ی کارشناسی‌ارشد دانشگاه پلی‌تکنیک است که دوران کارشناسی خود را در دانشگاه شریف گذرانده است. این دانشجو پذیرفته شده دوره دکترای مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر در سال تحصیلی جاری بوده که با توجه به بازداشت وی در روزهای آغازین سال تحصیلی، از ادامه تحصیل محروم شده است.

شایان ذکر است که دادگاه این دانشجو در بهمن ماه برگزار می شود.

/ 0 نظر / 16 بازدید