تعطیلی کوی دانشگاه تهران و انتقال دانشجویان به...

تعطیلی کوی دانشگاه تهران و انتقال دانشجویان به خوابگاه های سطح شهر

بر اساس شنیدها قرار است که ساختمان های ۱۸ و ۱۹ کوی دانشگاه در تعطیلات تابستان و در مرحله ی بعد، پس از ثبت نام دانشجویان خوابگاهی در مرداد ماه بسته شود و دانشجویان ساکن به خوابگاه های سطح شهر فرستاده شوند.

به گزارش دانشجونیوز، ساختمان های تعطیل شده قرار است مانند ساختمان های ۲۳ ، ۲۰ و ۲۱ که سال گذشته بعد از حمله به کوی دانشگاه به طور کامل تخلیه شد، به متأهلین اختصاص داده شود و باقی ساختمان ها برای اسکان به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا تعلق یابد.

پیش از این فرهاد رهبر، رئیس انشگاه تهران اعلام کرده بود که خوابگاه کوی دانشگاه به دانشجویان ارشد و دکترا اختصاص خواهد یافت. به گفته دانشجویان، سیاست در پیش گرفته شده از سوی دانشگاه تهران جهت تخلیه ساکنین کوی و پراکنده ساختن دانشجویان به دلیل ممانعت از شکل گیری اعتراضات و تمرکز زدایی است.

از سال ۱۳۸۷ پس از ثبت نام دانشجویان ورودی ۸۷ و ۸۸ خوابگاه های سطح شهر به آنان اختصاص می یابد و از حضور دانشجویان در کوی دانشگاه جلوگیری به عمل آمده است.

گفتنی است خوابگاه های قرار گرفته در سطح شهر تهران دارای حداقل امکانات رفاهی بوده و جهت اسکان دانشجویان مناسب نیستند.

همچنین اخیرا به دانشجویان ابلاغ شده است که به دانشجویان ترم ۱۰ کارشناسی و ترم ۶ کارشناسی ارشد نیز خوابگاهی تعلق نمی گیرد.

/ 0 نظر / 9 بازدید