اعتصاب غذای زندانی سیاسی در اعتراض به شرایط طاقت فرسا

انتشار: فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

زندانی سیاسی رضا جوشن در اعتراض به شرایط طاقت فرسا و قرون وسطائی وادار به اعتصاب غذا شد
بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"زندانی سیاسی رضا جوشن طی بیانیه ای که به ما ارسال کرده است در اعتراض به شرایط طاقت فرسا و قرون وسطائی از روز چهارشنبه 30 تیرماه وادار به اعتصاب غذا شده است.
زندانی سیاسی رضا جوشن 25 ساله 10 آذر ماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات در منزل دستگیر و به سلولهای انفرادی بند سپاه منتقل شدو پس از 2 ماه از بند سپاه به بند 4 منتقل شد.مامورین وزارت اطلاعات همچنین در روز16 آذرماه به منزل خانواده جوشن یورش بردند و خانم زهرا اسدپور گرجی مادر این خانواده را دستگیر و به سلولهای انفرادی بند سپاه منتقل کردند و پس از چند هفته بازجویی و شکنجه های جسمی و روحی به بند زنان زندان گوهردشت کرج منتقل کردند. زندانی سیاسی زهرا اسد پور گرجی و فرزندش( فاطمه جوشن) پیش از این بدلیل دیدار خانوادگی با فرزندش در قرار گاه اشرف در عراق دستگیر و 16 ماه در زندان گوهردشت کرج بسر بردند و پس از پایان محکومیت غیر انسانی خود آزاد شدند. آنها 19 بهمن ماه 1388 در شعبه 1 دادگاه انقلاب توسط فردی بنام عاصف حسینی رئیس این شعبه به حکم سنگین و غیر انسانی 1 سال تبعید به زندان زنجان و 4 سال تبعید به روستای قیلار زنجان محکوم شدند.

بیانیه زیر توسط زندانی رضا جوشن به مدیر داخلی زندان فردی بنام گرامی و فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ارسال شده است.
متن اعلام اعتصاب غذای نامحدود

/89 تا به حال در بند فرعی 17 ممنوع الملاقات و تلفن تحمل حبس می نمایم.
به علل زیر اقدام به اعتصاب می نمایم:
1- مشخص نشدن وضعیت آینده که به بند عمومی منتقل نشدم 
2- نداشتن حق تماس و ملاقات با مادرم خانم زهرا اسدپور گرجی فرزند حبیب الله که در حال حاضر در بند نسوان تحمل حبس می نماید.
3- عدم امکان ملاقات و تماس تلفنی با خانواده ام که در خارج از زندان زندگی می کنند 
که هر سه مورد از حقوق ابتدایی شهروندی و انسانی زندانی می باشد و همچنین به علت مکاتبات مختلف که با شما داشته ام (گرامی مدیر داخلی زندان) و جوابی دریافت ننموده ام 
لذ از این تاریخ در کامل صحت و سلامت جسمی و روانی تا اطلاع ثانوی تا تاریخ نامحدود اقدام به اعتصاب غذا می نماییم. 
بدیعی است تا مشخص نشدن موارد فوق الذکر و توجه لازم نسبت به درخواستم اعتصاب غذای خود را نخواهم شکست.
زندانی سیاسی رضا جوشن
30 تیرما 1389

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید: 
کمیساریای عالی حقوق بشر 
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا 
سازمان عفو بین الملل


/ 0 نظر / 6 بازدید