تشدید فشار بر فعالان دانشجویی دانشگاه ارومیه

تشدید فشار بر فعالان دانشجویی دانشگاه ارومیه و صدور احکام تعلیق و اخراج

دانشجو نیوز: همزمان با فشار و صدور احکام انضابطی برای فعالان دانشجویی دانشگاههای کشور، تعدادی از فعالان دانشجویی دانشگاه ارومیه نیز، مشمول احکام تعلیق از تحصیل و اخراج از دانشگاه شدند و همزمان گزارش ها از بازداشت دو تن از دانشجویان آن دانشگاه خبر می دهد.

بر پایه برخی از گزارشات، پس از انتخابات و سرکوب اعتراضات، چندین دانشجوی دانشگاه ارومیه با احکام سنگین اخراج و تعلیق روبرو شدند، که طی ماههای اخیر نیز، فعالان دانشجویی آن دانشگاه با احکام مشابهی روبرو شدند، از جمله:

سید احمد حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد دو ترم تعلیق با احتساب سنوات و در پی آن اخراج آوند ذاکری فردی دو ترم تعلیق با احتساب سنوات ، امیر رضایی دو ترم تعلیق با احتساب سنوات ، مسعود علوی دو ترم تعلیق با احتساب سنوات.

دیگر خبرها حاکی از آن است که دو تن از دانشجویان ارومیه توسط اطلاعات سپاه ارومیه بازداشت گردیده و هنوز از وضعیت آنان اطلاعی در دست نمی باشد. این در حالی است که بعد از کودتای انتخاباتی اطلاعات سپاه ارومیه بیش از بیست نفر از فعالان دانشگاه را بازداشت و بازجویی کرده بود و تعدادی از آنان با احکام قضایی روبرو شدند.

/ 0 نظر / 18 بازدید