تحولات تونس هشداری برای همه رهبران خودکامه

روزنامه فایننشال تایمز در شماره امروز خود نوشت : سیر تغییرات تونس دنیای عرب را متحیر ساخت. موج اعتراضات یکماهه رئیس جمهور تونس را از قدرت برکنار کرد و به حاکمیت بیست و سه ساله یکی از خودکامه ترین رهبران عرب پایان داد. تونسی ها پس از نطق تلویزیونی محمد غنوشی نخست وزیر این کشور مبنی بر اینکه قدرت را از زین العابدین بن علی گرفته است، از سرعت تحولات در کشورشان متحیر شدند. بن علی از تونس گریخته است و گفته می شود اکنون در شهر جده در عربستان سعودی است. مقامات سعودی نیز این خبر را تایید کردند. غنوشی وعده اصلاحات سیاسی و اقتصادی را مطرح کرد و از نمایندگان مخالف برای مذاکرات روز شنبه و تشکیل دولت دعوت کرد. هنوز مشخص نیست که تونس پس از این تغییر تا چه اندازه به سمت نظامی دموکراتیک تر حرکت می کند. اما پایان دوره بن علی نمونه ای نادر از افول رهبری عرب را نشان می دهد که با طغیان مردمی به زیر کشیده شد. این حادثه زنگ خطری برای رهبران خودکامه منطقه خواهد بود و همزمان به جوانان امید می دهد که تغییر امکان پذیر است. اعتراضات تونس از یک ماه قبل اغاز شد و به سرعت گسترش یافت. گرچه رئیس جمهور سابق این کشور یکی پس از دیگری امتیاز می داد، خواسته تونسی ها بر یک چیز متمرکز شده بود: بن علی باید برود.

**********************************************

 آه و فغان رژیم از نادیده گرفتن گروههای اسلامی تونس

سایت تلویزیون عرب زبان العالم وابسته به رژیم: یکی از رهبران جنبش نهضت اسلامی تونس در باره نادیده گرفتن گروه های اسلامی فعال در عرصه تونس هشدار داد و گفت: اقدامات مشکوکی در این زمینه در جریان است.

"علی عریض" روز شنبه درگفتگو با شبکه خبری العالم با اشاره به تلاش های گروهای اسلامی ازجمله جنبش نهضت اسلامی تونس در زمینه مبارزه با استبداد و ستم افزود: در شرایطی برخی اقدامات برای نادیده گرفتن بعضی گروه های اسلامی در حال وقوع است که جنبش های اسلامی در کنار مردم برای تحقق آزادی و عدالت اجتماعی حضوری فعال دارند.

عریض خاطرنشان کرد: اطلاعات دقیقی درباره موضع همه گروه های سیاسی ندارم ولی نظام موقت به دنبال خروج رییس جمهور از کشور، تا کنون تماسی با ما نداشته و در زمینه حکومت مشورتی با ما نکرده است.

/ 0 نظر / 26 بازدید