تازه ترین خبرها

عرضه رایگان اطلاعات زناشویی در سوپرمارکت ها

سایت حکومتی صدای شیعه: گرچه این روزها پروژه حیازدایی هدف این روز های غربی ها برای مردم ایران است و در وادی رسانه و سایت ها در حال تئوریزه و عملی شدن است، اما متأسفانه این هدف در رسانه های داخلی نیز پیگیری می شود.

عرضه رایگان اطلاعات زناشویی کنار چیپس و پفک در سوپرمارکت ها

گرچه از چندی پیش نشریاتی چون چلچراغ با تبلیغ وسایل ضد بارداری این پروژه ضد حیایی و حیا ستیزی را آغاز کرد اما متأسفانه این روزها این عملیات توسط نشریات به اصطلاح علمی پیگیری می شود.

برای نمونه نشریات علمی که بیننده رسمی و نیز خواننده پرو پا قرص ندارد سعی دارند تا با استفده از تحریکات نامیمون جنسی جذب مخاطب کند.

توزیع رایگان اینگونه نشریات به اصطلاح علمی با تیترهایی چون رابطه جنس فراتر از یک نیاز در سوپرمارکت ها نشان از آن است که هدفی جز مشاوره خانواده که همان قبح زدایی است پیگیری می شود.

تبلیغ تقویت کننده های جنسی و نیز نقایص جنسی به نظر نمی آید آنقدر ضروری باشد که کنار چیپس و پفک در اختیار نوجوانان و جوانان قرار می گیرد.

جالب آن است علاوه بر درس هایی چون کنترل جمعیت در دانشگاه ها و این مطالب به صورت گسترده توسط مراکز درمان و بهداشت قبل از ازدواج به زوج ها آموزش داده می شود.

این روزها با روندی که شبکه های فارسی زبان ماهواره ای و نشریات پیشگرفته اند شاید در آینده نه چندان دور این تبلیغات را در صدا و سیما ببینید، گرچه این روزها تبلیغات هایی نیز در این خصوص در صدا و سیما صورت می گیرد.

به نظر می آید وزارت ارشاد همانطور که در عرصه سینما دچار ولنگاری شده است در عرصه نشریات هم این ولنگاری و اباحه گری به خصوص در زمینه جنسی را بدون نظارت رها کرده است.

*************************************

خامنه ای در راه خدا شدن است

سنی نیوز: آقای خامنه ای این یکی را راست بگو کی خدا می شوی تا نمیری کارت داریم.

با عرض سلام به ساحت مقدس در حال خدا شدن ای مدعی خدایی!! وقتی فتوی بی فحوای شما را دیروز خواندم بی نهایت خوشحال شدم و به خود بالیدم که چه خوب شد ما زمینیان هم داریم خدا دار می شویم!

دست به سوی آسمان بردم و این بار نه برای دعا بلکه به آسمانیان گفتم ما هم چند روز دیگر خدا دار می شویم و این بار خدای ما جبرئیل از زمین به آسمان خواهد فرستاد و برای اینکه کسی سر شما کلاه نگذارد و خودش را جبرئیل خدایمان معرفی و قالب نکند قبلا مشخصات او را برای شما می فرستیم جبرئیل ما شکل و شمایل انسان را داراست اگر میم اولش را برداریم می شود «صباح» و اگر باقی اسمش را مثلا یای اخرش را یک حرف جلوتر بگذارید می شود یزید! می رسید به اسم واقعیش.

پس اگر به آسمان آمد به اسم مستعار مصباح یزدی می اید شما را قبلا در جریان می گذاریم تا اشتباه نشود جبرئیل ما هم همیشه یک جن شبیه به آدم اما کوتاه تر از آدمها که ما اسم مستعار او را جنتی گذاشتیم همراه خود می آورد تا بین آسمان و زمین شناسایی نشوند شما تی آخرش را بردارید و او را بشناسید.

من که دارم پیام مقدماتی خدا دار شدنمان را برایتان می نویسم هدفم اینکه زودتر به شما خبر بدهم تا در لحظه ای که در حال خدا شدن ما خدا شد شما جا نخورید ضمنا به اطلاع شما می رسانیم فرق خدای ما با خدای شما این است که خدای ما تعداد زیادی خدا تراش دارد و برای اینکه شما آنها را شناسایی نکنید چند حرف به اسم اصلی آنان اضافه کرد ه ایم!

مثلا اگر مثلا اسمش مکار است ما به آخر اسمش حرف م اضافه کردیم تا بشود مکارم ایشان هم ضمن کار خداتراشی برای ما زمینیان از آنطرف آب کشتی کشتی شکر می آورد دیگر فرق خدای ما با خدای شما بی رحمی و قاطعیت اوست! خدای ما خدا نشده اگر کسی در حق در حال خدا شدنش اعتراض کند توسط خداتراشان بلای برسرش می آورندکه خدای شما را قبل از خدا دار شدنمان فراموش کند و به خدای ما قبل از خدا شدن ایمان می آورد بعد خدای شما نه مرد است و نه زن و لم یلد و لم یولد است ولی خدای ما یلد و یولد است و نه تنها نه مرد است بلکه خیلی نامرد است!

ودر این خصلت بی مثیل است و حتی به خدا تراشهای خدا تراشانش بخواطر یک نامه مثل محمد نوری زاد رحم نمی کند و در رحم نکردن عادل است زیرا می خواهد این نظریه جدید خود را که می فرمایید الملک یبقی مع الظلم و لم یبق معا الکفر یعنی عکس یعنی آنچه قبلا می گفتند را ثابت کند بعد خدای در حال خدا شدن ما هنوز خدا نشده علم یقین دارد و هر اتفاقی در زمین بیفتد ندیده و نشنیده مقصر را می شناسد همین سه ماه پیش جیش کردن بچه را در رختواب که در بندر کنارک اتفاق افتاد را گردن آمریکا و انگلیس انداخت!

بعد ای آسمانیها یک چیز می گویم حسودیتان نشه خدای شما پیامبرانش را از غریبه ها انتخاب می کرد ولی خدای در حال خداشدن ما چون یولد کرده ولیعهد دارد و چون آقای خامنه ای قرار است نمیرد ولی عهدش را پیامبر خواهد کرد فقط یک فرق خدای شما با خدای در حال خدا شدن ما را نگفتم خدای شما دستان زیادی دارد و خامنه ای در حال خداشدن ما فقط یک دست دارد!.

بعدش فهمیدم صاحب الزمان دعا کرده تا هر چه زودتر خامنه ای خدائیش را اعلام کند تا مردم گرانی و تورم را گردن صاحب الزمان نیندازند اسم خارجی خدای در حال خدا شدن ما دیکتاتور است. بعدش بیدار شدم .

/ 0 نظر / 7 بازدید