وضعیت وخیم زندانی محکوم به اعدام در زندان سقز

کمپین حمایت از زندانیان سیاسی و مدنی

وضعیت وخیم رشید آخ کندی زندانی محکوم به اعدام در زندان سقز

رشید آخ کندی زندانی سیاسی محکوم به اعدام در شرایط امنیتی خاص و تحمیلی مسئولین 
زندان قرار گرفته به طوری که از درمان بیماری این زندانی و ملاقات با خانواده 
جلوگیری می شود.
رشید آخ کندی که به اتهام محاربه در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده 
از ملاقات با خانواده اش محروم شده است و علی رغم بیماری های مختلف مسئولین 
زندان سقز از درمان این زندانی جلوگیری میکنند. 
رشید آخ کندی از ناحیه چشم احساس 
درد میکند و کلیه های وی نیز عفونت کرده است و تا کنون هیچ مداوایی برای درمان 
بیماری های این زندانی لحاظ نشده است.

/ 0 نظر / 14 بازدید