اعلام نتایج انتخابات مجلس دهم

منصور امان

سیاستی که آیت الله جنتی به نیابت از "نظام" مسوول اجرایی کردن آن است و نقشی که در راستای دستکاری نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی به وی مُحول گردیده، موضوع پنهانی نیست. تازه، این است که آقای جنتی اسباب و ابزار عملی ساختن سیاست مزبور را که همواره تلاش شده زیر روکش "قانون" و "شرع" جا سازی بشود، از یک تریبون عُمومی و در حین تهدید و پرخاش بیرون ریخته و همه ی نقد و انتقادها در این باره را تایید رسمی کرده است.

آیت الله جنتی در نماز جُمعه در واکُنش به اعلام آمادگی مشروط حُجت الاسلام خاتمی برای شرکت "اصلاح طلبان" در انتخابات آتی، از "مردود شدن خواص غیرانقلابی" خبر داد و تکمیل کرد: "این افراد فهمیدند که برای همیشه باید کنار بروند که البته کنار خواهند رفت."

آنچه که این سُخنان را از رجزخوانیهای معمول دیگر رهبران و پایوران حُکومت مُتمایز می کند، جایگاهی است که آقای جنتی بدان تکیه زده است. او به عُنوان رییس دایمی ماشین فیلترینگ "نظام" (شورای نگهبان)، نامزدهای احتمالی انتخابات را "مردود" و رد صلاحیت کرده است، بدون آنکه تشریفات سُنتی حذف "غیرخودی" ها حتی به جریان افتاده باشد.

با این سُخنان، رییس شورای نگهبان نه فقط از دستگاه بیخته گری "نظام" و پروسه سرگرم کننده تعیین صلاحیتها در محکمه ی تحت اداره خود گُذر کرده، بلکه ترکیب شرکت کنندگان در انتخابات مجلس آتی و نتیجه آن را نیز پیشاپیش اعلام داشته است.

پرش مرحله ای گُماشته آقای خامنه ای و شتاب در اعلام تصمیمی که پس از اعلام کاندیداتوری نامزدهای بخت برگشته می بایست اعلام می شد، فهم پذیر می بود هر گاه حُجت الاسلام مُحمد خاتمی در میان شرطهای خود، برچیده شدن نظارت استصوابی و به بیان دیگر، محمل شرعی – قانونی حذف مُخالفان، مُنتقدان و دگر اندیشان از پروسه های انتخاباتی را گُنجانده بود. در این حالت، اقدام آقای جنتی می توانست یک نمایش قُدرت برای نشان دادن جای اربابی باشد که نه به تشریفات بوروکراتیکی همچون نظارت استصوابی بلکه، به صندلی استبداد و انحصار سیاسی بدون هیچگونه تعارُفی تکیه زده است.

اما رهبر اصلاح طلبان حُکومتی سُخنی در این باره به میان نیاورده بود. این دُرُست است که وی به "انتخابات آزاد" و "ایجاد ساز و کاری" برای آن اشاره کرد ولی با خودداری آگاهانه از اشاره به کلیدی ترین سد "انتخابات آزاد" در چارچوب "نظام"، فتیله شرط خود را در حد یک جُمله پردازی بدون درخواست عملی از حُکومت و بدون الزام عملی برای "اصلاح طلبان" پایین نگهداشت.

این شاید اندکی کنایه آمیز باشد که آقای جنتی با گُفته های خود در نماز جمعه، هم صحت نظریه مُخالفان و مُنتقدان جدی پیرامون نامُمکن بودن "انتخابات آزاد" در جمهوری اسلامی بدون حذف نظارت استصوابی و به مثابه اولین گام به سوی آن را به اثبات رسانده است و هم اشتباه حُجت الاسلام خاتمی برای مُعامله بر سر این موضوع را.

گُذشته از اینها، موضع آقای جنتی که بی شک نه فقط به دلیل اعلام آن از یک تریبون رسمی، رویکردی حُکومتی می تواند انگاشته شود، یک وجه جالب توجه دیگر هم دارد. پس از این سُخنان، هر فرد و گروهی که با قواعد آقای جنتی وارد بازی انتخابات شود، گُواهی داده که نه تنها خواسته و شرطی در باره "انتخابات آزاد" ندارد، بلکه حذف دیگران و از جُمله "اصلاح طلبان" را نیز پذیرفته است.   

/ 0 نظر / 16 بازدید