تازه ترین خبرها

گرماى شدید هوا و فشار به زندانیان در زندان اوین

با شدت یافتن گرماى هوا در زندان اوین، زندانیان در وضعیت بسیار بدى قرار دارند. نبود امکانات سرمایشى و گرماى هوا باعث شیوع بیماریهاى مختلف از جمله افزایش شپش در میان زندانیان زن شده است. آب، گرم است و آب خنک در زندان وجود ندارد. مجموعه هاى بهداشتى خراب شده و چند روز است در این رابطه زندانیان در مضیقه و سختى قرار دارند. در مورد بازرسى و تفتیش ملاقات کننده ها نیز با سخت گیریهاى بسیار موجب آزار آنان مى شوند.

***********************************************
شعار مرگ بر دیکتاتور در جریان مسابقه فوتبال

گزارش دریافتی: در جریان بازى فوتبال بین تیمهای ایران و لازیوی ایتالیا که بصورت زنده از شبکه 3 تلویزیون رژیم پخش شد، گه ‌گاه صداى تماشاگران ایرانی بگوش مى رسید که شعارهاى سیاسى مى دادند. از جمله شعارهاى آنها که با کمى دقت به گوش مى رسید، شعار مرگ بر دیکتاتور بود که دقیقا هنگامی که این شعارها سر داده مى شد، صداى بازی پائین میامد تا مردم متوجه صداها نشوند

/ 0 نظر / 6 بازدید