سرنوشت نامعلوم یک استاد دانشگاه در قزوین

سایت به‌یانی: رضا ایزدی فارغ التحصیل و محقق دانشگاه آزاد قزوین و استاد دانشگاه غیرانتفاعی غزالی مدتی است که ناپدید شده و تا کنون خبری از ایشان در دست نیست.

البته آقای رضا ایزدی سال گذشته نیز پس از اجتماعات 16 آذر 88 در تهران بازداشت و مدتی را در زندان اوین در بند 209 در بازداشت به سر برده است که با قید وثیقه از زندان آزاد شده بود.

شایان ذکر است که اخیرا، فشارهای رژیم ایران بر قشر دانشجو و استادان دانشگاه بعد از وقایع انتخابات ریاست جمهوری گذشته که با تقلب گسترده رژیم همراه بود، دوچندان شده است.

/ 0 نظر / 15 بازدید