اطلاعیه عسگراولادی در خصوص مالیات بازار

ایسنا: معتمدین امام و رهبری در بازار و اصناف درباره موضوعات اخیر در زمینه مالیات اطلاعیه‌ای صادر کرد.

متن کامل این اطلاعیه که به امضای حبیب‌اله عسگراولادی رسیده به شرح زیر است:

«با توجه به نگرانی‌های پیش آمده برای اصناف محترم کشور در رابطه با رشد 70 درصدی مالیات، معتمدین امام و رهبری پس از استماع نظرات جامعه انجمن‌های اسلامی بازار و اصناف و روسای محترم اصناف و مذاکره با وزرا محترم بازرگانی و اقتصاد و دارایی و همکارانشان ضمن احترام و تایید توافق‌های انجام شده قبلی از اصناف محترم می‌خواهد:

1- وفق توافقات قبلی و طبق قانون با تشکر از مودیانی که اظهارنامه خود را تحویل داده‌اند، واحدهای صنفی که اظهارنامه خود را ارائه نکرده‌اند حداکثر تا پایان تیر ماه 1389 اظهارنامه مالیاتی خود را تحویل سازمان مالیاتی کنند.

2- ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال 88 به صورت الکترونیکی یا کتبی اختیاری است.

3- میزان مالیات اصناف نسبت به مالیات قطعی سال 1387 و برای کسانی که قطعی سال 87 را ندارند قطعی سال 1386 معادل 15 درصد رشد توافق شده است و وزارت اقتصاد و دارایی پس از دریافت مبلغ مالیات برگه تسویق قطعی صادر خواهد کرد.

4- در مورد رسیدگی به پرونده‌های اعضاء اتحادیه‌های مشمول بندهای الف و ب، وزرا محترم بازرگانی و اقتصاد و دارایی وعده فرمودند که در اولین فرصت جلسه‌ای برای تفاهم در انتخاب درصد نمونه و چگونگی آن با مجامع صنفی وشورای اصناف و جامعه انجمن‌های اسلامی بازار و صناف ترتیب خواهند داد تا به صورت مرضی‌الاطراف تصمیم‌گیری شود و معتمدین امام و رهبری موضوع را صمیمانه و مشفقانه پیگیری خواهند کرد.

معتمدین امام و رهبری با احترام به اصناف کشور ضمن تقدیر و تشکر از وزرا محترم بازرگانی و اقتصاد و دارایی و همکارانشان و روسای محترم اصناف و جامعه انجمن‌های اسلامی بازار و اصناف امیدوار است با انجام اقدامات فوق امید بدخواهان نظام را به یاس تبدیل نمایند.» 

/ 0 نظر / 17 بازدید