ایمیل خوانندگان از تهران: اوضاع رژیم داغونه

یکی از خوانندگان از تهران: اتفاقاتی داره تو جامعه می افته که شاید چندان دلیل قاطعی نباشه اما اگر نسبت به گذشته مقایسه بشوند تازه مشخص می شه چقدر اوضاع رژیم داغونه

در ایران برای گذر از فیلتر سایت های سرویس اومده به نام VPN بی نظیره انگار نه انگار که سایت ها فیلتر شده اند. هر سه ماه هزینه این برابر 9 هزار تومان است ماهی 3 هزار تومان.

مورد بعد مطبوعات هستند. دکه های روزنامه فروشی در تهران جمعه غروب که روزنامه های باقی مانده را برای برگشتی آماده می کنند کیلو کیلو کیهان، ایران، وطن امروز و این چرندیات رو دور می ریزند.

اکثر دختران در تهران بدون ترس با حداقل حجاب تردد می کنند حتی پایین شهر.

استادیوم ها خالی است انگار مردم با رژیم به همه شکل قهر کردند و بایکوت کردند. مساجد هنگام نماز شاید به زور 5 نفر تا 10 پیرمرد مشغول نماز هستند.

/ 0 نظر / 16 بازدید