برگزاری تولد همسر یکی از زندانیان سیاسی

جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی روز تولد مهسا امر آبادی،روزنامه نگار را جشن گرفتند. به گزارش «تا آزادی روزنامه نگاران زندانی» در این جشن کوچک که در حاشیه جلسه هفتگی خانواده زندانیان سیاسی برگزار شد، زهرا رهنورد، الهه مجردی همسر محسن میر دامادی، خانواده عماد الدین باقی، روزنامه نگاری که به تازگی از زندان آزاد شده و مهدیه محمدی همسر احمد زید آبادی و دیگر همسران زندانیان سیاسی حضور داشتند.

خانواده زندانیان سیاسی در مراسم تولد مهسا امرآبادی دور هم جمع شدند تا ضمن تبریک به وی که هم اکنون نیز همسرش در زندان بسر میبرد، بار دیگر یادآوری کنند که خانواده زندانیان سیاسی یکدیگر رافراموش نکرده اند.

مهسا امر آبادی از روزنامه نگارانی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و مدت دو ماه را در زندان اوین به سر برد.

مسعود باستانی همسر وی نیز مدتی پس از او و در حالی که برای پی گیری وضعیت پرونده امرآبادی به دادگاه رفته بود بازداشت و تا کنون نیز در زندان بسر میبرد.

/ 0 نظر / 10 بازدید