یک شکست دیگر برای "فصل الخطاب"

منصور امان

در حالی که هنوز و پس از گُذشت چهار ماه از تشکیل یک "کار گُروه" برای حل اختلاف دولت و مجلس، هیچ نشانی از نتیجه و تاثیر این ابتکار آقای خامنه ای به چشم نمی خورد، اختلاف بین قوای مُقننه و مُجریه جمهوری اسلامی، اکنون یک پله بالاتر رفته و به اُرگان فرادستی مجمع تشخیص مصلحت نظام گُسترش یافته است.

روز گُذشته (شنبه) یک عُضو مجمع مزبور از تصمیم گیری پیرامون نحوه انتخاب رییس بانک مرکزی خبر داد. آقای مُحمد هاشمی همزمان افزود که تصمیم اتخاذ شده در جلسه فوق العاده مجمع تشخیص مصلحت بعدا اعلام خواهد شد.

آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر مسند ریاست جمهوری در تلاش برای جلوگیری از ورود اُرگان تحت ریاست آقای رفسنجانی به جدال دولت با مجلس، هفته پیش با ارجاع داوری به آن مُخالفت کرد و تصمیمهای اتخاذ شده ی مجمع پیرامون موارد اختلاف را پیشاپیش "خلاف قانون اساسی" اعلام داشت. وی همچنین به مجلس و مجمع تشخیص مصلحت اولتیماتوم داد، باید این مساله را "اصلاح" کنند.

کشیده شدن نزاع بین فراکسیونهای رقیب باند ولایت به مجمع تشخیص مصلحت، شکست راه حل میانجی گرانه آیت الله خامنه ای را مُهر می کند. این امر می تواند ضربه دیگری به اتوریته "رهبر" به شمار آید که در کشاکش بین گرایشهای درون باند خود، به گونه مُداوم در حال پرداخت جریمه از صندوق "فصل الخطاب" است.

تنها تاثیر مُشاهده پذیری که ابتکار وی توانست ارایه کند، دامن زدن به یک اختلاف جدید و درگیر ساختن مجلس و شورای نگهبان با یکدیگر بود؛ زمانی که آیت الله جنتی و همکاران برحسب عادت، دست به تقلُب زده و درصدد تراشیدن محاسن همریشان اصولگرای خود بودند وبا مُقاومت آنها روبرو شدند.

با اینکه روشن نیست آقای جنتی به دستور رییس خود تردستی لو رفته اش را روی صحنه برد یا نه اما آشکار این است که مانُور بوروکراتیک آقای خامنه ای برای جلوگیری از ادامه بازی و به احتمال، اعلام نتیجه آن (به سود هر طرف) در زمین رقیبش، آقای رفسنجانی بی فایده مانده و به کارنامه ناکامیهای وی پس از خیزش 88 افزوده می شود.   

/ 0 نظر / 31 بازدید