فراخوان برای تشکیل کمپین لغو اعدام های سیاسی

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی

شواهد و قرائن موجود حاکی از آن است که جان بسیاری از زندانیان سیاسی در ایران در خطر است. رژیم جمهوری اسلامی که از بدو روی کار آمدن، بارها دست به قتل عام زندانیان و اعدام مخفیانۀ آنها زده است، این بار نیز با اعدام مخفیانه علی صارمی و علی اکبر سیادت، دست به یک اقدام غیرقانونی و غیر انسانی دیگری زد.

مشاهده میشود که در کلیه پرونده های سیاسی، عدم رعایت آئین دادرسی کیفری و بی توجهی به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی کاملا آشکار است و زندانیان سیاسی بی گناه بدون هرگونه دلیل روشنی به مجازات مرگ محکوم شده اند. به عنوان نمونه علی صارمی بی رحمانه به چوبه دار سپرده شد و به حداقل حقوق مدنی و سیاسی او توجهی نشد.

جمهوری اسلامی باید نسبت به کشتن انسان ها آن هم بدون طی مراحل قانونی پاسخگو باشد و دلایل اعدام مخفیانه زندانیان سیاسی را روشن کند.

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی با پشتوانه دوازده سال فعالیت انسان دوستانه در دفاع از حقوق زندانیان سیاسی ، که اینک سه یار خود را در زندان دارد، همواره نسبت به اعدام زندانیان سیاسی معترض بوده و در مواضع خود آن را بیان کرده است. به باور ما و بسیاری دیگر، آنچه اتفاق می افتد تنها برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه است تا در برابر خواست دمکراتیک و انسانی مردم ایران مانع ایجاد کنند و سیاست های ناصواب سیاسی و اقتصادی خود را بدون اعتراض از طرف مردم به پیش ببرند.

ما از همه مدافعان حقوق بشر درخواست می کنیم در اقدامی مشترک برای لغو اعدام سیاسی در ایران کوشش کنند، چرا که تلاش های همسو و متحد موجب خواهد شد تا جان بسیاری از انسان ها نجات یابد. امروز که همه ما مدافع آزادی زندانیان سیاسی هستیم باید در دفاع از حقوق آنها یکصدا شویم. توقف اجرای حکم اعدام حبیب الله لطیفی، با حمایت های فعالان درون و برون مرز و به ویژه اعتراض مردم کردستان در مقابل زندان، نشان داد که اگر ما یکصدا شویم نه تنها مانع اعدام زندانیان سیاسی خواهیم شد بلکه شرایط رهایی زندانی سیاسی را فراهم خواهیم کرد.

به همین دلیل از همه کوشندگان و مدافعان حقوق بشر می خواهیم در این کارزار بین المللی ما را یاری کنند تا این مهم سرآغازی باشد برای آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران.

www.komitedefa.com
info@komitedefa.com

/ 0 نظر / 16 بازدید