چاپ کتاب با عکس عبدالبهاء در ایران متوقف شد

سایت حکومتی الف: علی مطهری گفت: من گمان می‌کردم عکس روی جلد کتاب «بررسی اجمالی نهضت‌های اسلامی در صد ساله اخیر» تصویر محمد عبده است نه عبدالبهاء. اگر واقعا عکس عبدالبهاء باشد طرح جلد را عوض می کنیم. 
 
علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی و مدیر انتشارات صدرا در گفت‌وگو با خبرنگار فارس درباره طرح جنجال برانگیز روی جلد کتاب «بررسی اجمالی نهضت‌های اسلامی در صد ساله اخیر» که در آن عکس عبدالبهاء از رهبران فرقه ضاله بهاییت روی جلد دیده می‌شود و در پس زمینه طرح جلد، عکس حضرت امام خمینی(ره) به صورت کوچک قرار گرفته است گفت: من عکس روی جلد کتاب را دیدم و پرسیدم عکس نفر سوم متعلق به چه کسی است ولی اینها می‌گویند عکس عبدالوهاب(رئیس فرقه وهابیت) است اما من مطمئن نیستم که عکس عبدالوهاب است. 
وی در واکنش به اینکه عکس روی جلد یقینا عکس عبدالهاء از بنیانگذاران فرقه بهاییت است افزود: گمان می‌کردم که این عکس محمد عبده دانشمند مصری است و باید پیگیری شود که این واقعا عکس عبدالبهاء است یا نه. اگر واقعا عکس عبدالبهاء باشد باید بگوییم طرح جلد را به سرعت عوض کنند. امروز گفتم به طراح روی جلد کتاب زنگ بزنند، من این قضیه را حتما پیگیری می‌کنم. 
وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا این تغییر طراحی جلد با هماهنگی شما بوده است، پاسخ داد: بله. خود من گفته بودم جلدی طرحی شود با عکس سیدجمال‌الدین اسدآبادی، اقبال و محمد عبده. اما نمی‌دانستم این عکس، عکس عبدالبهاء است.

*کتاب اقتصاد اسلامی را با نامی جدید منتشر می‌کنیم 
مطهری همچنین درباره ماجرای کتاب اقتصاد اسلامی شهید مطهری و شایعاتی که درباره این کتاب مبنی بر جمع آوری آن در دهه 70 به دستور مقامات قضایی وجود دارد، گفت:کتاب اقتصاد اسلامی شهید مطهری در سال 60 چاپ شد. این کتاب همراه با پاورقی‌های یکی از شاگردان ایشان بود. خود ما هم به انتشار کتاب اعتراض کردیم چون انتشار کتاب تحت نظارت ما نبود و نباید به کتاب استاد پاورقی می‌زدند. بعد هم انتشار این کتاب مسائلی را به وجود آورد. 
مدیر انتشارات صدرا در توضیح اینکه چه مسائلی پیش آمد افزود: آن زمان سر مسائل اقتصادی اختلاف نظرهای زیادی وجود داشت. دولت روش اقتصاد دولتی را دنبال می‌کرد و عده‌ای دیگر هم طرفدار اقتصاد آزاد و بازار آزاد بودند. انتشار این کتاب به اختلاف‌ها دامن زد تا جایی که کار به امام رسید و ماجرا را به ایشان گفتند. 
وی گفت: امام فرمودند کتاب منتشر نشود و به تبع آن کتاب جمع آوری شد. اما ما در سال 67 مجوز انتشار کتاب را با نام جدید «نظری به نظام اقتصادی اسلام» منتشر کردیم. این کتاب هر سال هم تجدید چاپ می‌شود اما چون آن ماجرا برای کتاب پیش آمده عده‌ای می‌گویند کتاب سانسور شده و نظرات شهید مطهری نیست. 
مطهری افزود: تفاوت این کتاب با اکتاب اقتصاد اسلامی این است که پاورقی‌ها از آن حذف شده‌اند وگرنه عین یادداشت‌های شهید مطهری است، حتی بخش‌هایی که آن زمان هم مورد نزاع بود در این کتاب هست. کتاب اقتصاد اسلامی به اندازه متنش حاشیه داشت وگرنه این کتاب عین حرف‌های استاد است.

. 
وی در واکنش به اینکه عکس روی جلد یقینا عکس عبدالهاء از بنیانگذاران فرقه بهاییت است افزود: گمان می‌کردم که این عکس محمد عبده دانشمند مصری است و باید پیگیری شود که این واقعا عکس عبدالبهاء است یا نه. اگر واقعا عکس عبدالبهاء باشد باید بگوییم طرح جلد را به سرعت عوض کنند. امروز گفتم به طراح روی جلد کتاب زنگ بزنند، من این قضیه را حتما پیگیری می‌کنم. 
وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا این تغییر طراحی جلد با هماهنگی شما بوده است، پاسخ داد: بله. خود من گفته بودم جلدی طرحی شود با عکس سیدجمال‌الدین اسدآبادی، اقبال و محمد عبده. اما نمی‌دانستم این عکس، عکس عبدالبهاء است.

*کتاب اقتصاد اسلامی را با نامی جدید منتشر می‌کنیم 
مطهری همچنین درباره ماجرای کتاب اقتصاد اسلامی شهید مطهری و شایعاتی که درباره این کتاب مبنی بر جمع آوری آن در دهه 70 به دستور مقامات قضایی وجود دارد، گفت:کتاب اقتصاد اسلامی شهید مطهری در سال 60 چاپ شد. این کتاب همراه با پاورقی‌های یکی از شاگردان ایشان بود. خود ما هم به انتشار کتاب اعتراض کردیم چون انتشار کتاب تحت نظارت ما نبود و نباید به کتاب استاد پاورقی می‌زدند. بعد هم انتشار این کتاب مسائلی را به وجود آورد. 
مدیر انتشارات صدرا در توضیح اینکه چه مسائلی پیش آمد افزود: آن زمان سر مسائل اقتصادی اختلاف نظرهای زیادی وجود داشت. دولت روش اقتصاد دولتی را دنبال می‌کرد و عده‌ای دیگر هم طرفدار اقتصاد آزاد و بازار آزاد بودند. انتشار این کتاب به اختلاف‌ها دامن زد تا جایی که کار به امام رسید و ماجرا را به ایشان گفتند. 
وی گفت: امام فرمودند کتاب منتشر نشود و به تبع آن کتاب جمع آوری شد. اما ما در سال 67 مجوز انتشار کتاب را با نام جدید «نظری به نظام اقتصادی اسلام» منتشر کردیم. این کتاب هر سال هم تجدید چاپ می‌شود اما چون آن ماجرا برای کتاب پیش آمده عده‌ای می‌گویند کتاب سانسور شده و نظرات شهید مطهری نیست. 
مطهری افزود: تفاوت این کتاب با اکتاب اقتصاد اسلامی این است که پاورقی‌ها از آن حذف شده‌اند وگرنه عین یادداشت‌های شهید مطهری است، حتی بخش‌هایی که آن زمان هم مورد نزاع بود در این کتاب هست. کتاب اقتصاد اسلامی به اندازه متنش حاشیه داشت وگرنه این کتاب عین حرف‌های استاد است.

/ 0 نظر / 9 بازدید