از لابلای وبلاگها؛ نتایج یک نظرسنجی در باره انتخابات

وبلاگ پوریا

یک نظرسنجی که به ابتکار انجمن دانشجویان اسلامی در ماه شهریور سال گذشته در یکی از دانشگاه های ایران برگزار شده، حاکی از این بود که 50.4 درصد از رأی دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری در 22 خرداد 1388، به نفع میر حسین موسوی، که از طرف اصلاح طلبان کاندید شده بود، رأی داده اند. طبق این پیمایش، تنها 44.3 درصد از رأی دهندگان به نفع شخصی که رسماً بعنوان برنده این انتخابات اعلان شد، یا به عبارت دیگر، محمود احمدی نژاد، رأی داده اند.
نتایج این پیمایش به استحضار یک پروفسور طرفدار جناح محافظه کار (که وی را به این سمت منصوب ساخته است) از بخش آمار در دانشکده ریاضیات این دانشگاه و همچنین به استحضار یک شخص عالیرتبه از بسیج دانشگاهی رسانده شد و این دو شخص، که میدانستند انتشار نتایج این پیمایش چه خطری در بر دارد، دستور دادند که این پیمایش را پنهان نموده و کلیه نسخه های آن را از بین ببرند.
در اواسط تیر ماه 1388 که اعتراضات جنبش سبز در اوج خود بود، چند تن از دانشجویان رشته آمار که متعهد به انقلاب اسلامی میباشند، تصمیم گرفتند ثابت کنند که ادعای اپوزیسیون مبنی بر تقلب در انتخابات صرفاً از یأس و ناکامی آنها ازشکست مستمرشان و همچنین از دست اندرکاری عوامل خارجی سرچشمه میگیرد و هدف غرب از مطرح نمودن این ادعا، لطمه زدن به قانونی بودن حکومت ایران میباشد. آنها با کمک همان پروفسور از بخش آمار، سئوالنامه ای را تدوین نموده و از 13 تا 29 مرداد 1388 بکمک سران انجمن های دانشجویان اسلامی در سراسر کشور از یک نمونه آماری متشکل از 1382 شخص 18 ساله به بالا، نظرسنجی بعمل آوردند.
در حین تجزیه و تحلیل نتایج این پیمایش، وقتی این دانشجویان، پس از در نظر گرفتن خطای آماری، دریافتند که در پاسخ به این سئوال که: "اگر در انتخابات شرکت نموده اید، به نفع کدام یک از چهار کاندید رأی داده اید؟"، موسوی مقام اول و احمدی نژاد مقام دوم را کسب کرده اند ( و رضایی 3.1 درصد و کروبی – 2.2 درصد از آراء را کسب نموده اند)، دچار وحشت و اضطراب شدند. داده هایی که بدست ما رسیده، حاکی از آنست که 83.6 درصد از شرکت کنندگان در این پیمایش گفته بودند که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نموده و رأی داده اند. این داده تقریباً برابر داده ای است که در رابطه با میزان رأی گیری توسط مقامات رسمی اعلان شده است (85 درصد).
طبق اطلاعات کسب شده، این نظرسنجی شامل سئوالاتی در رابطه با مواردی که باعث ناراحتی مردم میباشد و همچنین میزان رضایتمندی آنها از عملکرد عوامل حکومتی نیز بود. در پاسخ به این سئوال که: " رئیس جمهور منتخب بایستی کدام یک از مشکلات ذیل را در اولویت اول حل کند؟"، 55.8 درصد "مشکلات اقتصادی" را قید نموده، 18.6 درصد به "مشکلات اجتماعی و فرهنگی" اشاره نموده، 12.3 درصد از " مشکلات سیاست خارجی" نام برده، 8 درصد " مشکلات موجود در سیاست های امنیت داخلی" را علامتگذاری نموده و 5.3 درصد گزینه " مشکلات دیگر/نمیدانم" را انتخاب نموده اند.
نتایج سئوال مربوط به " میزان رضایتمندی از عملکرد عوامل حکومتی" نیز موجب شگفتی دانشجویان فوق الذکر شد. شرکت کنندگان در این نظرسنجی میبایستی میزان رضایتمندی خود را با درج یکی از ارقام 1 تا 3 (در حالیکه 1 منفی ترین بوده و 3 مثبت میباشد) ابراز کنند. نتایج این نظرسنجی حاکی از این است که 42.4 درصد از عملکرد عوامل حکومتی رضایت دارند، 26.3 درصد تا اندازه ای رضایت دارند و 31.3 درصد اصلاً رضایت ندارند. 
با این حال، 19.3 درصد از اشخاصی که در انتخابات به احمدی نژاد رأی داده بودند، از عملکرد عوامل حکومتی رضایت ندارند (56.2 درصد راضی هستند و 24.5 درصد تا اندازه ای رضایت دارند). در میان اشخاصی که در انتخابات به موسوی رأی داده بودند، 46.6 درصد از عملکرد عوامل حکومتی رضایت ندارند (14 درصد بسیار راضی هستند و 39.4 درصد تا اندازه ای رضایت دارند).
طبق اطلاعات کسب شده، این نظرسنجی طوری ساخته شده است که انحراف معیار آن 4 درصد میباشد. 51 درصد از شرکت کنندگان آن (705 نفر) مرد بوده و 49 درصد از آنها (677 نفر) زن میباشند. سن 47 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی کمتر از 30 سال بوده (بعد از انقلاب اسلامی متولد شده اند) و سایرین خود را بعنوان "نسل اول انقلاب" معرفی نموده اند.
26 درصد قید نموده اند که در مؤسسات آموزش عالی تحصیل نموده و یا میکنند، 34 درصد نوشته اند که تحصیلات دبیرستان راتمام نموده ولی آنرا ادامه نداده اند و 40 درصد اظهار داشته اند که حتی دبیرستان را تمام ننموده اند.
راز برگزاری این نظرسنجی تا اواسط آذر ماه 1388 فاش نشده بود. در آن ماه مراسمی در این دانشگاه به یادبود قربانیان رویدادهای روز عاشورا برگزار شد که طی آن چند صد تن از نیروهای بسیج، با باتون، به شرکت کنندگان در این مراسم حمله نموده و چند نفر از آنها را بشدت زخمی نمودند. یکی از دانشجویانی که در تهیه این نظرسنجی شریک بوده، بطور تصادفی در صحنه زد و خورد حضور داشت و پس از اینکه مورد ضرب و شتم قرار گرفت، بهمراه چند نفر از همکلاسان خود برای بازجویی بدست عوامل اطلاعاتی سپرده شد. وی پس از اینکه آزاد شد، تصمیم گرفت مطالبی که از این نظرسنجی پنهان شده، نگهداری نموده بود را ، فاش سازد.

/ 0 نظر / 7 بازدید