گزارش از بازار بزرگ تهران امروز صبح 1شنبه 27تیرماه

یکی از خوانندگان: تعدادی از مغازه های بازار امروز باز بود به غیر از200 متر پس از ورودی اصلی بازار(سبزه میدان)تا انتهای بازارکفاشها و حمامچال که هنوز نیمی از مغازه ها بسته هستند.همینطور تعدادی از مغازه ها در بازار دالانگیرها زرگرها کوچه سیدولی تیمچه حاجب الدوله و پاچنار تعطیل بود.

/ 0 نظر / 7 بازدید